Blond Baby with his Parents

ŻYCIOWY CEL

  1. Mój Boże, gdyby o wydarzeniach historii decydo­wali szlachetni maniacy, uroczy posiadacze pożytecz­nych pasji! Na razie jednak nie oni decydują, histo­ria natomiast traktuje ich z góry i bez wyrozumia­łości. Gabriel Dokalski ze swoimi orchideami jest teraz w Warszawie, zajętej i zaaferowanej, postacią tra­giczną i dziwną równocześnie. Dzisiejsza Warszawa nie hoduje kwiatów — ona woli hodowlę nutrii.Gdyby architektem botanikiem nie zajęła się sama Rada Ministrów, zginąłby jak jego orchidee w klima­cie równin mazowieckich.Istnieje około 15 tysięcy rodzajów orchidei, a wszy­stkie są całkowicie inne (łączy je tylko wewnętrzna budowa). Celem życiowym i ambicją warszawskiego botanika jest stworzenie nowego gatunku kwiatu, co w księgach londyńskiego „Gardeners Chronicie” za­notowane zostanie jako „Orchidea Hybryda Dokal­ski”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *