babys hand on human palm

ZDANIE NARRACYJNE

Ale czwarte zdanie narracyjne jest opowiadaniem, które samo tworzy z kolei sekwencję. Na tym polega technika szkatuł­kowa. Istnieje wiele odmian tej techniki w zależ­ności od poziomu obu sekwencji narracyjnych (tego samego lub odmiennego, jak w przyto­czonym przypadku) oraz od typu tematycz­nych związków zachodzących między nimi: związku wyjaśnienia przyczynowego, związku zestawienia tematycznego, jak to ma miejsce w opowiadaniach argumentacyjnych lub przy­kładowych albo w historiach mających kontra­stować z poprzednimi; można wreszcie, jak zauważył Szkłowski, „opowiadać nowelę lub bajkę, aby opóźnić realizację jakiejś czynnoś­ci”, co od razu przywodzi na myśl historię Szecherezady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *