Two Men Having Fun With A Baby

ZAKŁÓCONA RÓWNOWAGA

Wynika z tego stan zakłóconej równowagi; dzięki działaniu siły skierowanej w przeciwnym kierunku rów­nowaga zostaje przywrócona; powtórna rów­nowaga jest bardzo podobna do pierwotnej, ale j obie nigdy nie są takie same. W opowiadaniu mamy więc do czynienia z dwoma typami epi­zodów: z tymi, które opisują stany (równowagi lub braku równowagi), oraz z tymi, które opi­sują przejście od jednego stanu do drugiego. Rozpoznajemy tu atrybutywne i czasownikowe zdania narracyjne. Możliwe jest naturalnie, że sekwencja zostanie przecięta na połowę (tylko przejście od równowagi do jej braku albo na odwrót), lub nawet pocięta na jeszcze mniejsze j odcinki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *