man in white shirt carrying girl in gray shirt

WZAJEMNOŚĆ I PRZENIKANIE

To wzajemnosć i ścisłe przenikanie się, które powoduje, że studia literaturoznawcze są Czę­sto nieustannym krążeniem między poetyką a interpretacją, nie powinno jednak przesłaniać nam faktu, iż w płaszczyźnie abstrakcyjne i cele jednej i drugiej dają się wyraźnie odróżnić. Za to między poetyką a pozostałymi nauka­mi, które mogą mieć za przedmiot badań o    literackie, występuje (przynajmniej na pierwszy rzut oka) stosunek niezgodności ku ubolewaniu licznych eklektykow wśród literaturozmaweów. Byliby ona gotowi z równą życzliwością potraktować analizę literacką, którą inspiruje językoznaw­stwo, jak i psychoanalizę i analizę, która wspiera się również na socjologii, a nawet na nastorn idei.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *