Family Walking on the Pathway

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE

Wzajemne oddziaływanie mię­dzy prymarnym sensem a sekundannym (zwa­nymi niekiedy za Irwingiem Riehardsem in­strumentem nosicielem i tematem) nie spro­wadza się ani do substytucji, ani do predykacji i jest swoistym związkiem, którego różne typy dopiero zaczęto badać . Względnie najlepiej znana jest abstrakcyjna różnorodność związków, które łączą oba sensy: retoryka kla­syczna nadawała im nazwy synekdochy, metafory, metonimii, antyfrazy, hyperbołi, łitoty; współczesna retoryka dążyła do interpretacji tych stosunków w lo­gicznych terminach krzyżowania, wykluczania, inkluzji itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *