man in white shirt carrying girl in gray shirt

WSPOMNIENIA Z DAWNYCH LAT

Poprzez rabaty tulipanów i hiacyntów owego pamiętnego wieczoru spacerowali goście weselni. Ogród był iluminowany. Pamiętam znakomicie mo­ment, kiedy to ukochany mój ojciec gasił chustką do nosa świece w ‘kinkietach w salonie i kazał mej ku­zynce Julci Bocąuet, później Bliklowej (dziś już nie­żyjącej), i mnie, rozglądającej się po pustym salonie, iść zaraz spać. Goście właśnie zasiedli do kolacji przy stole ustawionym w podkowę (…) Pradziadek mój, Jan Bogumił, urodził się 26 marca 1775 roku w Pfoezten, w Łużycach Dolnych, skąd nasza rodzina od po­czątku XVII wieku się wywodzi. Pradziad mój spro­wadzony został przez wuja swego, Menetzego, nad­wornego ogrodnika elektorów saskich, z którego cór­ką Anną Krystyną ożenił się w 1808 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *