people standing on shore during golden hour

WSPÓŁCZESNA LOGIKA

Logika współczesna (przynajmniej od cza­su Fregego) powraca w pewien sposób do te­go poglądu: literatura nie jest wypowiedzią, która może lub musi być fałszem, w przeci­wieństwie do wypowiedzi naukowych; jest ta­ką wypowiedzią, która nie poddaje się próbie weryfikacji, nie jest ani prawdziwa, ani fał­szywa i stawianie tego zagadnienia nie ma sen­su; to właśnie określa jej status fikcji.Logicznie więc rzecz ujmując, żadne zdanie tekstu literackiego nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe. Nie przeszkadza to bynajmniej całe­mu dziełu mieć pewną moc opisową: powieści przywołują w stopniu bardzo różnym „życie” takie, jakie się rzeczywiście toczyło. Jest itedy możliwe wykorzystanie do badania danego społeczeństwa poza innymi dokumentami tak­że tekstów literackich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *