Happy Family Hugging Outdoors

W OBRANEJ PERSPEKTYWIE

W obranej przez nas perspektywie przeciwstawienia są bardziej donio­słe niż cokolwiek innego: jakoż należy wie­dzieć, czy minimalne jednostki przyczynowości wchodzą w bezpośredni związek jedna z drugą, czy też czynią to za pośrednictwem ogólnego prawa, którego są jedynie ilustracjami. Gdy obie positaci przyczynowości zostały wykorzy­stane w utworze, można określić opowiadanie, w którym góruje przyczynowość pierwsza ja- ko m i t o 1 o g i c z n e, a to, w którym przeważa druga przyczynowość, jako ideologieczne. Opowiadania, które nazywamy mitolo­gicznymi, były pierwszą inspiracją prac o    nastawieniu strukturalnym. Przejmując po­glądy rosyjskich formalistów, swoich współcze­snych, Władimir Propp, rosyjski folklorysta, ogłosił w 1928 roku pierwsze systematyczne studium poświęcone tego typu opowiada­niom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *