A father and his two boys enjoy drinking Boxed Water

W LITERATURZE

Nie wszędzie w literaturze, nie we wszystkich jej realizacjach daje się obserwować w tym samym stopniu różnica między systemem językowym a literackim: swoje minimum uzyskuje w pismach li­rycznych lub prowerbialnych, w których wszy­stkie zdania tekstu wiążą się bezpośrednio ze sobą; maksimum osiąga w tekście fikcji, gdzie przywoływane akcje i postacie z kolei tworzą konfigurację względnie niezależną od zdań pozwalających nam się z nią zapoznać. Faktem jest, iż nawet jeśli owa różnica jest bardzo słaba — istnieje ona zawsze. Wywo­dzi się z niej trzeci ciąg problemów, tym razem związanych ze słownym przedstawieniem sy­stemu fikcjonalnego (o którym można prze­cież pomyśleć jako o przedstawionym przez in­ne medium, na przykład przez film); to zmusza nas do’ uwzględnienia językowego aspektu te­kstu literackiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *