man in white shirt carrying girl in gray shirt

W LICZNYCH BADANIACH

Od tego czasu w licznych badaniach wskazywano przejawy ekspresywności manife­stujące się w cechach fonetycznych, graficz­nych, gramatycznych i leksykalnych Inny typ subiektywności dochodzi do głosu W wyraźnie wydzielonym sektorze’ słownictwa; jest to wypowiedź medali ,z u j ą c a. Należą tu modalne czasowniki i przysłówki (móc, musieć; być może, z pewnoś­cią itp.). I tym razem unaoczniony zostaje podmiot mówiący, a wraz z nim cały akt wy­powiedzenia. Nigdy dość podkreślania, że owe rejestry przenikają się wzajemnie w konkretnych tek­stach. Dzisiejsza literatura dostarcza nam no­wych i szczególnie złożonych przypadków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *