Happy Family Hugging Outdoors

TYLKO JEDNA GAŁĘŹ

  1. Spróbujmy na razie skoncentrować się na jednej tylko gałęzi. Samuel miał m.in. syna, Jana Jakuba (1799—1867), a ten z kolei syna Karola (1837—1906). Karol urodził się w Morach, a zmarł w Konstancinie, czyli znalazł się już na naszym warszawskim po­dwórku. Karol, bodaj jako pierwszy w kraju, zaczął wyra­biać piwo bawarskie w browarze na Grochowie, a od 1869 roku — w browarze przy ulicy Chłodnej 45, gdzie wybudował największą w Polsce słodownię. Był starszym zgromadzenia piwowarów, sędzią handlo­wym z wyboru, prezesem kasy przemysłowców. Ka­rol i jego żona, Julia z Teichert-Stawickich, mieli kil­koro dzieci, m.in. córki Marię i Julię  oraz synów Juliusza (przeważnie Julianem zwanego) i Artura Ludwika, o których szerzej powiedzieć należy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *