Loving family laughing at table having cozy meal

TTRADYCJE

  1. Tradycje znakomitega tatusia kontynuowała także Mullera, Aleksandra. Wyszła ona za pana Aleksandra Bocąueta, który przybył z Francji do Warszawy Z transportem win (rodzina Bocąuetow do dzis piwinnice we Francji); młodzi małżonkowie otwo rzyli wkrótce własną restaurację i sklep wm w ł telu Rzymskim na rogu ulic Trębackiej i że po śmierci Aleksandra syn jego, Władysław, przeniósł restaurację na Marszałkowską, róg Złotej 1920 zaś sprzedał ją swoim pracownikom kontynującym pod firmą „Pod Bukietem”ostatniej wojny, a nawet już Marszałkowskiej – i później, do roku 1948. Jak wi dać ma Jerzy Blikle interesujące parantele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *