A father and his two boys enjoy drinking Boxed Water

TRZY ETAPY HISTORYCZNE

  1. A jednak to prawda: z górą 750 lat zaplecza histo­rycznego mają za sobą Machlejdowie. Składa się ono — najogólniej biorąc — z trzech etapów: szkoc­kiego, niemieckiego i polskiego. Nas oczywiście in­teresuje najbardziej etap polski. Etap niemiecki był jedynie przejściowy i dla obrazu całości mało ważny, etap szkocki — odległy, mglisty, choć ciekawy i nie­kiedy zabawny.Nieoceniony Łoza pisał o Machlejdach, co na­stępuje:Pochodzą z Górnej Szkocji (Highland) i wywodzą się z klanu, którego właściwa nazwa celtycka jest MACLEOID (wym. Machlejd), zangielszczona nazwa MACLEOWD (wym. Maklaud). Protoplastą klanu był Loid, ur. ok. 1200 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *