photo of mother and child beside body of water

SPISANE DZIEJE

  1. To Antoni Wiesław spisał dzieje warszawskich cu­kierników , to on interesował się czynnie sportem i wieloma dziedzinami życia publicznego. Jeszcze raz o Stanisławie, owym lekarzu, który nie chciał być cukiernikiem: krnąbrny Blikle nie tylko poświęcił się medycynie, ale i… cyklistom. Był współ­założycielem i aż do śmierci prezesem jednego z naj­bardziej „malowniczych” związków w stolicy — War­szawskiego Towarzystwa Cyklistów. Siedziba Towa­rzystwa znajdowała się na Dynasach, tuż pod piękną skarpą, w sąsiedztwie urokliwego jeziorka. Do dziś starzy mieszkańcy Warszawy wspominają coniedzielne spacery cyklistów. Celem ich był Świder, Zalesie lub karczma pana Bochenka na Bielanach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *