man in white crew neck t-shirt sitting beside woman in white crew neck t-shirt

ŚCISŁE POWIĄZANIE

Przyczynowość jest ściśle związana z czasowością; łatwo je nawet pomieszać ze sobą. A oto jak ich różność ilustrowana jest przez Morgana A. Forstera, zakładającego, że w ka­żdej powieści występują obie, lecz że pierwsza tworzy w niej akcję, a druga opowiadanie: „Król umarł, a następnie umarła królowa” — jest opowiadaniem. „Król umarł, a następnie ze zmartwienia umarła królowa” — jest akcją.Ale jeżeli każde opowiadanie przyczynowe ma również porządek czasowy, to my tylko zrzadka dostrzegamy ten ostatni. Powodem te­go  jest pewne nastawienie deterministyczne, które przypisujemy nieświadomie samemu ga­tunkowi opowiadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *