yellow family sign

RÓŻNICA BADAŃ

Tego rodzaju badania nie różnią się niczym istotnym od badań stosowa­nych w poetycd. Znika również sztuczna opo­zycja między strukturą a historią, skoro tylko na poziomie struktur można opisy­wać ewolucję literacką: poznawanie struktur ułatwia tylko dostęp do zmienności; innego zresztą dostępu do niej nie ma. Wypada powrócić teraz do pojęcia g a t u n- k u. Ono także, jak wszystkie pojęcia historii literatury, wymaga na wstępie solidnego kry­tycznego przebadania. Sam termin kryje w so­bie dwie różne rzeczy, dla których Lammert w cytowanej już książce zachowuje terminy: typi (w wąskim znaczeniu) gatunek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *