yellow family sign

RÓŻNE TRADYCJE

Różne tradycje filologii tak charakterystycz­ne dla różnych narodowych środowisk, stały się podstawą dla inaczej (a i w różnym czasie) ukształtowanych systemów pojęć poetyki lub dyscyplin jej bliskich. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że na terenie europejskim rozwinę­ły się dwie różne od siebie teorie dyscypliny, różne w swoich założeniach, celach i metodach badawczych. Dla jednej, strukturalnej, bardzo blisko związanej z językoznawstwem punktem wyjścia był rosyjski formalizm i nieco później — czeski strukturalizm. Zachód zobaczył  ją po drugiej wojnie światowej w postaci, którą jej nadał R. Jakobson już w Stanach Zjedno­czonych. Drugi zespół poglądów, który nazwie­my fenomenologiczną poetyką swoją postawę filozoficzną ukształtował w Polsce, gdzie miał najwybitniejszego przedstawiciela fenomenolo­gicznej filozofii sztuki Romana Ingardena, ale rozwinął swój systematyczny wykład poetyki na terenie szwajcarsko-niemieckim, zyskując tam takich przedstawicieli, jak Emil Staiger i Wolfgang Kaiser. Przedmiotem naszych roz­ważań jest poetyka typu strukturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *