Blond Baby with his Parents

RELIGIA I FILOZOFIA

  1. Autora tej książki przyjął butelką czerwonego wina za 12,50 zł i paczką herbatników. Ubrał się uroczy­ście: w ciemny garnitur, lecz za duży o kilka nume­rów, marynarka sięgała niżej kolan. Był szczery, bez­pośredni, opowiadał jak umiał o swoim trudnym ży­ciu, o niezwykłych zainteresowaniach. Pasją Konstantego Sokołowa są sprawy religii i fi­lozofii. Studiuje je stosownie do swoich minimalnych możliwości. Wizytuje kolejno siedziby wszystkich wy­znań, gdzie rozmawia z kapłanami, uczęszcza na na­bożeństwa, informuje się, zapytuje o książki i broszu­ry. Orientuje się w podstawowych założeniach każde­go z Kościołów, zna ich dzieje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *