REJESTRY MOWY

„Dzieło literackie zrobione jest ze słów” — powiedziałby chętnie dziś każdy krytyk, który usiłowałby podkreślić wagę języka w litera­turze. Ale dzieło literackie, jak każda językowa  wypowiedź, nie jest zrobione ze słów — jest zrobione ze zdań, a zdania te należą do rozma­itych rejestrów mowy (bliskie są itemu po­jęciu niektóre użycia wyrazu „styl”). Opis ich jest naszym pierwszym zadaniem, ponieważ należy rozpoczynać od przeglądu środków języ­kowych, jakimi pisarz rozporządza, i należy  wiedzieć, jakie są własności wypowiedzi jeszcze przed jej włączeniem w utwór literacki. Wstę­pne zbadanie językowych własności przedliterackiego materiału jest konieczne dla poznania wypowiedzi literackiej, zwłaszcza że brak po­między nimi nieprzekraczalnej granicy; zajmie­my się tym w dalszym ciągu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *