Grandparents With Their Granddaughters Standing By The Shore

PUNKTY WIDZENIA

Przed początkiem wieku XX niewiele uwagi poświęcano problemowi punktu widzenia; za­pewne dlatego, że dopiero w naszym stuleciu rozpowszechniło się przekonanie, iż to tutaj tkwi tajemnica sztuki literackiej. Książka Per- cy Lubbocka, która stanowi pierwsze systema­tyczne studium poświęcone temu zagadnieniu, nosi znaczący tytuł The Craft of Fiction (Sztu­ka powieści). Rzeczywiście zagadnienie to ma pierwszorzędną wagę. W literaturze nigdy nie mamy do czynienia z czystymi i surowymi fak­tami czy zdarzeniami, zawsze są to zdarzenia przedstawiane w pewien sposób. Dwa różne punkty widzenia przedstawiające ten sam fakt, to dwa różne fakty. Wszystkie aspekty jakie­goś przedmiotu są określone narzucanym nam punktem widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *