Loving family laughing at table having cozy meal

PRZEZ LUDZI DLA LUDZI

Powieści pisane są przez ludzi dla ludzi. Dla boskiego spojrzenia, które przenika pozory na wskroś, powieść nie istnieje” .Co leży u podstawy tych szczególnych wy­magań estetycznych? Przede wszystkim zakła­dają one nierówność dwóch podmiotów — pod­miotu wypowiadania (narratora) i podmiotu wypowiedzenia (postaci). Aby pierwszy dał się słyszeć, musi przybrać maskę tego drugiego. Tak więc dla Sartre’a „istnieją pewne prawa, które rządzą istotami powieściowymi, wśród nich zaś to najsurowsze: pisarz może być ich świadkiem albo ich wspólnikiem, ale nigdy je­dnym i drugim naraz. Może być wewnątrz albo na zewnątrz”. Nie można naraz być sobą kimś innym. Głosy dwóch postaci tworzą po­lifonię; natomiast wypada sądzić, że głosy po­staci i narratora, który nie chce ukrywać, że jest podmiotem wypowiadania, mogą wywołać jedynie kakofonię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *