Problemy rodzinne a szkoła

Powszechny obowiązek szkolny ustanowiony w Polsce wiele lat temu, dotyczy konieczności chodzenia do szkoły do osiągnięcia wieku dojrzałości. Młodzi ludzie zatem zmuszani są przez prawo do chodzenia do szkoły. Każda rodzina ma problemy rodzinne! Nie ma rodzin idealnych, gdzie kłótnie nie istnieją. W zależności od rodziny nasilenie takich problemów jest różne. Niestety każda kłótnia domowa przedkłada się na możliwości ucznia. Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli jest przede wszystkim spowodowane wzrostem nieszczęśliwości wśród dzieci. Każdy nauczyciel ma obowiązek dostrzec nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu ucznia. Problemy rodzinne także są zainteresowaniem szkoły, ponieważ dobro dziecka jest dla nich sprawą priorytetową. Największy procent spraw zgłaszanych do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej lub do Sądów Rodzinnych jest wynikiem interwencji władz szkoły, które w porozumieniu z całym gronem pedagogicznym podejmują takie decyzje. Często są to decyzje, które powodują zabranie rodzicom wszelkich praw w stosunku do dziecka. Zanim jednak dochodzi do takich rozwiązań, pracownicy szkoły próbują pomoc takie rodzinie, często angażując się w to emocjonalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *