babys hand on human palm

POSZCZEGÓLNE TEKSTY

Poszczególne teksty będą jedy­nie przypadkami szczegółowymi, które pozwolą opisać własności literatury.Czy sam termin „poetyka” odpowiada temu pojęciu? Wiadomo, że jego sens zmieniał się w dziejach; niemniej opierając się na tradycji, jaik również na niedawnych, choć odosobnio­nych przykładach, można nim posługiwać się bez obaw. Już Paul Valery stwierdzając ko­nieczność istnienia takiej nauki nadał jej tę samą nazwę: „Nazwa Poetyka wydaje się nam odpowiednia, o ile pojmować to słowo zgodnie z jego etymologią, czyli jako nazwę wszystkiego, co traktuje o tworzeniu lub ukła­daniu dzieł mających mowę równocześnie iza substancję d za środek, w żadnym wypadku zaś w wąskim sensie zbioru estetycznych pra­wideł i przepisów dotyczących poeziji” .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *