yellow family sign

PORÓWNANIE OPOWIADANIA

Porównanie opowiadania z dramatem pozwoli rzecz lepiej naświetlić. W tym ostat­nim przypadku każda z postaci jest (i jest tyl­ko) źródłem słów. Różnica między tymi dwie­ma literackimi formami jest wszelako głęb­sza: w opowiadaniu, w którym narrator wy­mawia j a, jedna z postaci gra odrębną rolę wśród wszystkich innych, podczas gdy w dra­macie wszystkie znajdują się na tym samym poziomie. I postać, która jest postaciią-narrato- reim zarysowana jest zupełnie inaczej niż inne, skoro możemy czytać i repliki postaci, i doko­nany przez narratora ich opis, zaś postać-nar- rator istnieje tylko przez własne słowa. Ściśle biorąc, narrator nie mówi, jak to czynią pro- tagoniści opowiadania, on opowiada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *