people standing on shore during golden hour

PO STUDIACH

Po studiach w Dreźnie i Pillnitz został mianowany ogrodnikiem Ogrodu Saskiego, a 20 marca 1808 roku został zatwier­dzony w godności ogrodnika nadwornego księcia war­szawskiego, Fryderyka Augusta (…) Ojciec po ukoń­czeniu szkół praktykował w wielkich zakładach za granicą, głównie we Francji (…) W najdawniejszych wspomnieniach wyraźnie widzę vis-a-vis domu mie­szkalnego podwórze brukowane kocimi łbami. W dali była duża szopa gospodarcza i ku lewej stronie wo­zownia, stajna, a na posesji Nr 9 był teren torfowi­ska (…) Od Walicowa i Prostej były same parkany lub mury, a od Ceglanej tylko część była zabudowana. W ogrodzie ogromnym były kwiaty. Kwiaty i jeszcze raz kwiaty.” 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *