Happy Family Hugging Outdoors

PIERWSZY CIOS

Pierwszy cios zostanie zadany miłości Adolfa, gdy Eleonora opuści hrabiego , aby żyć u boku Adolfa. Drugi, kiedy poświęci się jego pielęgnacji, gdy został ranny. Każda ofiara Eleonory drażni Adolfa: coraz mniej jest rzeczy przezeń upragnionych. Natomiast gdy tylko oj­ciec Adolfa postanawia doprowadzić do rozdzie­lenia obojga, odnosi to przeciwny skutek i Adolf wprost oświadcza: „chcąc nas rozdzielić, możesz związać nas na zawsze” . Tragizm tej sytuacji wiąże się z tym, że pragnienie posłusz­ne tej szczególnej logice nie przestaje wszakże być pragnieniem, tj. powodować nieszczęścia tego, kto nie potrafi go zaspokoić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *