Happy Family Hugging Outdoors

OSTATNIA KATEGORIA

Od tego momentu można już było roz­ciągnąć tę hipotezę na całą literaturę pisaną; ale takie rozciągnięcie wprowadziło pewne ograniczenie do natury tego, co jest przywoły­wane.Fakty tego właśnie typu, tyle że pojawiające się w obrębie języka mówionego, opisał twórca współczesnej sty­listyki, Charles Bally, pod nazwą ewokacji środowiskowej. Tak więc spluwa w przeciwieństwie do rewolweru przywo­łuje na myśl pewne środowisko — określone środowisko albo opisujące je teksty. Są to tyl­ko niektóre przykłady niezliczonych odmian poliwalentności wypowiedzi. Ostatnią kategorią, którą omówimy tu­taj dla scharakteryzowania ^zmaiitości rejest­rów słownych jest to, co można by w ślad za Benyenistem nazwać subiektywnością języka (w przeciwstawieniu do jego obiekt y w n ości).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *