A father and his two boys enjoy drinking Boxed Water

OSOBISTY EPIZOD

  1. W tym właśnie miejscu zaczyna się epizod nader osobliwy. Staurt MacLeod miał dwie córki, Moirę Ionę. łona wyszła za mąż za Polaka, Andrzeja Je­zierskiego, a Moira… no, właśnie, Moira MacLeod wy­szła rówinież za Polaka, Stefana Machlejda.Stefan — jak pamiętamy, syn Henryka — znalazł się po wojnie we Włoszech. Stamtąd został ściągnięty do Anglii przez przebywającą tam już Wandę. Zako­chał się w Moirze, ożenił i — pozostał na zawsze na Wyspach Brytyjskich. W ten sposób zamknął się za­czarowany krąg losów rodziny: potomek tego, co z górą trzysta lat wcześniej opuścił Szkocję, znalazł się w ojczyźnie swych przodków i wzdął za żonę da­leką kuzynkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *