man carrying to girls on field of red petaled flower

ORCHIDEE

  1. No i orchidee. Egzotyczne kwiaty umieszczono na oszklonym balkonie, zimą przenosi się je do po­koju. Na kilku metrach kwadratowych rośnie sobie około 70 rodzajów i gatunków tych kwiatów, a każ­dy wygląda, jakby był zupełnie inną rośliną.Kiedy Dokalski krząta się wśród swoich orchidei, „obrządza” je, podlewa, przycina, układa i głaszcze, świat otaczający go przestaje istnieć. Gdzieś jest ja­kaś ulica Poznańska, jakaś kamienica odrapana, ja­kieś wilgotne podwórko, ale to coś nierealnego, od­ległego, zupełnie nieinteresującego. Kiedy pan Dokal­ski zaczyna mówić o orchideach, słuchacze natych­miast przychodzą do wniosku, że takie zjawiska i fak­ty jak potop, budowa piramid egipskich, zburzenie Kartaginy, wojna trzydziestoletnia, obie wojny świa­towe — to jedynie epizody, zakłócające bieg badań nad roślinnością tropikalną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *