woman holding man and toddler hands during daytime

OPOWIADANIA IDEOLOGICZNE

Opowiadanie ideologiczne nie ustala bezpośredniego związku między jednostkami, które je tworzą; są one jednak także przeja­wem pewnej idei, pewnego prawa. Toteż nie­kiedy jest rzeczą nieodzowną dość daleko idą­ca abstrakcja, aby znaleźć związek między dwiema czynnościami, – których współobecność wydawała się czysto przypaidkowa. Przyjrzyjmy się z bliska przykładowi: Adolf ConsŁanta. Dwie są główne reguły, które kie­rują zachowaniem postaci. Pierwsza wypływa z logiki pragnienia, przyjętej i wykorzystanej w tej książce. Można sformułować ją następu­jąco: pragnie się tego, czego się nie ma, unika się tego, co się ma. A zatem przeszkody wzma­cniają pragnienie, osłabia zaś je każda pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *