man carrying to girls on field of red petaled flower

ODNIESIENIE DO LITERATURY

Wy­raz Poetyka odnosić się będzie w naszym wy­kładzie do całej literatury, wierszowanej lub nie wierszowanej; ale my będziemy mówić pra­wie wyłącznie o twórczości prozatorskiej.Warto przypomnieć dla uzasadnienia takiego użycia owego terminu, że najsłynniejsza zpoe t y k. Poetyka Arystotelesa nie była niczym innym jak teorią dotyczącą właściwości pew­nych typów wypowiedzi literackich. I wreszcie sam termin często używany jest za granicą w tym właśnie znaczeniu; już formaliści ro­syjscy starali się go wskrzesić, pojawiał się także w pismach Romana Jakobsona na ozna­czenie nauki o literaturze .Wróćmy teraz do stosunku między poetyką a innymi sposobami podejścia do dzieła literac­kiego, które przywoływaliśmy poprzednio.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *