Loving family laughing at table having cozy meal

OBECNOŚĆ I POZYCJA

Ważne jest, by nie przeoczyć różnicy między specyfikacjami a reakcjami: w przypadku pier­wszym chodzi o różne formy tego samego pre­dykatu, a w drugim — o dwa typy różnych predykatów, prymarnych i wtórnych, czyli akcji i reakcji. Obecność i pozycja tego czy innego typu predykatów wpływa wydatnie na naszą percepcję tekstu. Co jest tak uderzające w opowiadaniu Quete du Graal (W poszukiwa­niu Graala), to te dwie reakcje: z jednej strony wszystkie zdarzenia, które mają się ro­zegrać, są zapowiedziane z góry, a z drugiej za­raz po ich rozegraniu się otrzymują nową in­terpretację w pewnym szczególnym kodzie symbolicznym. Literatura końca XIX stulecia ze szczególnym upodobaniem przedstawia pro­ces poznania; zabieg ten osiąga swój szczyt u Henry Jamesa lub Barbeya d’Aurevilly, opo­wiadających nam nieomal wyłącznie o procesie dowiadywania się, w którym czytelnik nigdy niczego się nie dowiaduje, ponieważ niczego do dowiedzenia się nie ma lub ponieważ pra­wda jest niepoznawalna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *