Photo Of A Happy Family At Christmas Time

OBA ASPEKTY

Jakoż oba te aspekty semantyki formalnej, sensy wtórne oraz znacząca organizacja ca­łej w y p o wi e d z i są szczególnie ważne dla analizy literackiej; toteż od dłuższego już czasu ściągają uwagę specjalistów. Co o tym dziś wiemy? Badanie innych sensów niż właściwy stano­wiło tradycyjnie część retoryki, tworzyło dział poświęcony trop o m. Obecnie nie przeciwsta­wia się już sensu właściwego i pochodnego, historycznego lub normatywnego pochodzenia; odróżnia się natomiast proces z m a c z e n i a (w którym element znaczący przywołuje element znaczony) i proces symbolizacji (w któ­rym jeden element znaczony symbolizuje inny element znaczony); znaczenie dane jest przez słownik (w paradygmatach leksykal­nych), a symbolizacja tworzy się w wypowiedzi (w syntagmie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *