man in white crew neck t-shirt sitting beside woman in white crew neck t-shirt

NIEZWYKŁE DZIEŁO

  1. Maszynopis „Orchidei” — niezwykłe dzieło sztuki rękopiśmienniczej — znajduje się na ukończeniu. Jest napisane jasnym, gładkim językiem, zawiera tysiące wniosków z doświadczeń. Wszystko to wydaje się piekielnie logiczne, absolut­nie przekonywające, człowiek jest pod wrażeniem. A potem nagle gospodarz mówi z ogniem w oczach:Powiadają mi Anglicy, że za „Orchidee”, które są przewrotem w botanice, mam zupełnie pewną Na­grodę Nobla!I chociaż to nie jest wykluczone, w sercach kry­tycznych słuchaczy kiełkuje coś niepokojącego…Ale, moim drodzy, Kopernika i Paracelsusa współ­cześni także uważali co najmniej za dziwaków! Gabriel Dokalski urodził się w 1896 roku na Wi­leńszczyźnie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *