Two Men Having Fun With A Baby

NIEDOKŁADNA MIARA

Nie będziemy tu streszczać dość już licznych prac poświęconych „stylom”; spróbujemy ra­czej scharakteryzować kilka kategorii, których obecność lub nieobecność tworzy dany rejestr języka. Trzeba zresztą natychmiast dodać, iż nie chodzi o bezwzględną obecność i nieobec­ność, ale o przewagę ilościową (którą zresztą mierzymy bardzo niedokładnie: ileż to trzeba metafor na stronę, aby określić styl jako me­taforyczny?), nie są to bowiem prawdziwe przeciwieństwa, ale stopniowane i ciągłe cha­rakterystyki.Pierwszą zupełnie oczywistą kategorią pozwalającą scharakteryzować jakiś rejestr jest to, co nazywamy ma co dzień jego naturą „konkretną” lub „abstrakcyjną”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *