photo of mother and child beside body of water

NAUKOWA IDEA

Po­zostałe nauki humanistyczne mogą posługiwać się literaturą jako materiałem do swoich ana­liz; o ile są trafne, stanowią część danej nauki, a nie mglistego komentarza liiteraakiego. A jeś­li psychologiczna lub socjologiczna analiza ja­kiegoś tekstu nie zdobędzie uznania, nie okaże się godna tego, by stanowić część psychologii lub socjologii, nie bardzo wiadomo, dlaczego miałaby automatycznie być włączona do nauki o  literaturze.Idea naukowej reftóksjii mającej literaturę za przedmiot może budzić nieufność, zwłaszcza jeśli nie ma przygotowanego gruntu; dlatego też trzeba dokonać przeglądu problemów poe­tyki oraz przypomnieć niektóre argumenty przeciwko tego rodzaju refleksji. Zapoznając się z itymi argumentami poetyka łatwiej unik­nie grożących jej niebezpieczeństw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *