Little Girl Playing in a Box

NAJLEPSZY ZNAWCA W POLSCE

  1. . Inżynierowi (i jego młodej żonie, Alinie, bioche­mikowi o specjalizacji orchideologicznej) udało się przestawić okres kwitnienia przez skrzyżowanie dwóch różnych rodzajów, udało mu się zaaklimatyzo­wać u nas najbardziej kapryśne gatunki kwiatów.Prace Dokalskiego określają Anglicy jako „rewe­lacyjne”. W klapie marynarki siwego pana tkwi egzo­tyczny znaczek: złoty kwiat orchidei na czarnym tle. Na znaczku litery „AOGS”, co stanowi skrót nazwy Królewskiego Towarzystwa. Inżynier jest z tego znaczka dumny, obnosi go jak najwyższy order.Profesor Fizjologii Roślin Uniwersytetu Warszaw­skiego, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Bassalik, powiedział o Dokalskim: „Uważam go za najlepszego znawcę hodowli storczyków w Polsce”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *