Photo Of A Happy Family At Christmas Time

MODLITWY I ODRZUTOWCE

  1. Ocena rangi poszczególnych postaci wielkich rodzin jest zawsze w jakimś stopniu subiektywna. U Mach­lejdów wyraźnie na plan pierwszy wysuwa się pastor Julian Machlejd, co do tego panuje na ogół zgodność poglądów. Ten wybitny obywatel Warszawy działał, jak już wiemy, w wielu dziedzinach życia i pozosta­wił po sobie trwały ślad w kronikach kultury miasta. Urodził się w roku 1866 na Grochowie (gdzie wkrót­ce potem sięgnęły granice Warszawy). Początkowo uczył się w IV gimnazjum w Warszawie, ale z po­wodu organizowania kółek patriotyczno-naukowych i sankcji, jakie na niego spadły — musiał przenieść się do II gimnazjum, a następnie do Petersburga, gdzie skończył szkołę z wynikiem celującym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *