group of people standing on green grass field during daytime

MODALNOŚĆ I CZAS

Nie trzeba ulegać przedstawiającej iluzji, która zaciemniała przez długi czas tę metamorfozę: nie ma mowy o istnieniu najpierw jakiej­kolwiek rzeczywistości, a dopiero potem jej tekstowego przedstawienia. Tekst literacki jest tym, co dane, jest on punktem wyjścia konstrukcyjnego wysiłku, który doko­nuje się w umyśle, tego kto czyta, ale który nie jest nikim indywidualnym, skoro konstruk­cje są analogiczne u różnych czytelników; dzię­ki temu wysiłkowi czytelnik przenosi się w świat, w którym żyją postacie podobne d:o osób znanych z życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *