Family Walking on the Pathway

METAMORFOZA WYPOWIEDZI

Ta metamorfoza wypowiedzi w fikcję może dokonać się dzięki całemu zbiorowi informacji zawartych w wypowiedzi, zbiorowi z koniecz­ności niezupełnemu (stąd „schematyzm” tekstu literackiego, o którym mówił Ingarden), ponie­waż rzeczy nigdy nie może wyczerpać ich nazwa i właśnie ze względu na absolutną nie­możliwość ich wyczerpania, istnieje tysiąc spo­sobów przywoływania tej samej rzeczy. Infor­macje te będą modulowane i kwalifikowane według wielu parametrów. Ich wyróżnienie pozwoli nam wyartykułować problem aspektu językowego fikcji literackiej.W tym wykładzie rozróżnimy trzy typy własności charakteryzujące informacje, które przenoszą nas z wypowiedzi w fikcję. Katego­ria modalności jest związana ze stopniem obecności przywoływanych przez tekst zdarzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *