silhouette photo of five person walking on seashore during golden hour

MACLEODOWIE

  1. Jednym ze znanych polskich, warszawskich rodów szkockiego pochodzenia są MacLeodowie, którzy w Polsce przybrali nazwisko Machlejd (lub Machlaid, Machlait, Machlayd, Machleid, Machleyd). Spróbuj­my przypomnieć pokrótce barwne dzieje tej rodziny, od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Wyznam od razu, że kiedy zabierałem się do stu­diów nad rodową historią Machlejdów, tradycyjnie zapytując o najdawniejsze pokolenie, i kiedy otrzy­małem odpowiedź: „to były lata 1200—1280 zdumia­łem się nieco. Bieg wydarzeń na ziemiach polskich, notoryczna utrata dokumentów, liczne wątpliwości przy odtwarzaniu dziejów rodzin obcego pochodze­nia pozwala ludziom w Polsce kreślić drzewo ge­nealogiczne na 150—200, bardzo rzadko na 300 lat wstecz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *