people standing on shore during golden hour

LICZNI SZKOCI W WARSZAWIE

Mało kto wie dzisiaj, że Warszawa miała niegdyś swoich licznych obywateli szkockiego pochodzenia. Wspomina o tym jeszcze w połowie XIX wieku Franciszek Maksymilian Sobieszczański. Zjawili się więc Szkoci w Warszawie po przeniesieniu tu sto­licy z Krakowa. Po początkowych trudnościach zy­skali sobie mocną pozycję społeczną i zawodową. Uważano ich za poważnych i rzetelnych ludzi (już za Stefana Batorego zasłynęli jako niezawodni dostaw­cy dla dworu i armii, zdobywając wiele przywilejów). Na początku XVII wieku prowadzili już osiem wła­snych sklepów w ratuszu staromiejskim. Jednym z trzydziestotysięcznej rzeszy polskich Szkotów był Aleksander Czamer vel Shalmer, trzykrotny bur­mistrz starej Warszawy, właściciel kamieniczki Nr 28 w Rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *