yellow family sign

“KWIAT ŻYCIA JEST OSŁODĄ”

Zachował się pamiętnik Krystyny, żony Juliana (do którego mąż wpisał się: „Żeby kochać ludzi, trzeba mieć wielkie serce, a krótką pamięć”). Przeżył woj­nę, odnaleziony na podłodze mieszkania Artura Ma­chlejda przy ulicy Noakowskiego 12, album z rodzin­nymi fotografiami pt. „Obrazki z życia”. Przetrwały stare księgi pamiątkowe, pojedyncze numery czaso­pism ze wzmiankami o członkach rodziny, listy. Jed­nym z najcenniejszych istniejących dokumentów są jednak wspomnienia, spisane w czasie powstania war­szawskiego i później, przez Krystynę Ulrich-Machlejdową (1880—1958). Wspomnienia, drukowane przed laty we fragmentach przez „Stolicę”, dedykowane wnukowi Julianowi Heniszowi, stanowią zapis wyda­rzeń prywatnych i publicznych z wielu dziesiątków lat życia stolicy kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *