woman holding man and toddler hands during daytime

KAŻDY Z ARGUMENTÓW

Każdy z tych argumentów wysuwano po wielekroć; może więc jest konieczny wybór między różnymi sformułowaniami. Oto stroni­ca wyjęta ze słynnego artykułu Henry Jamesa, The Art of fiction (Sztuka fikcji powieściowej) „Wszystko przemawia za tym, że powieściopisarz na skutek swego usposobienia uzna za po­zbawione sensu i mało przydatne owo dziwne, potraktowane dosłownie rozróżnienie między opisem a dialogiem, między opisem a akcją. Ludzie rozprawiają często o podobnych rze­czach, jakby istniały między nimi wyraźne różnice, jakby one co chwila nie mieszały się ze sobą, jakby nie były ze sobą ściśle powią­zane w ogólnym wysiłku ekspresji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *