KATEGORIA MODALNOŚCI

Kategoria modalności zbliża nas do re­jestrów językowych, o których mówiliśmy wcześniej, ale punkt widzenia jest tu inny. Tekst fikcjonalny musi koniecznie stanąć wo­bec następującego problemu: za pomocą słów jest ewokowany świat, stworzony po części ze słów, a po części z czynności (albo substan­cji, własności) niewerbalnych, w konsekwencji inny będzie stosunek między wypowiedzią, którą czytamy, a czy to inną wypowiedzią, czy to niedyskursywną materią. Rozróżnienie to oznaczane było w poetyce  klasycznej (by rozpocząć od Platona) tesrminami mimesis (opowiedzenie słów) i diegesis (opo­wiedzenie tego co nie jest słowem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *