Happy Affectionate Family

KATEGORIA CZASU

Kategoria czasu dotyczy stosunku łączącego dwie linie czasowe: linię wypowiedzi fikcjonalnej (której obrazem jest dla nas linearne powiązanie liter na stronicy oraz stronic w to­mie) i linię świata fikcyjnego (o wiele bardziej złożoną). Na koniec kategoria punktu widze­nia  (trzymam się tego terminu, który jest   dzisiaj w potocznym użyciu, mimo niepożąda­nych jego konotacji); punkt widzenia, z które­go przedmiot jest obserwowany, oraz jakość tej obserwacji (prawdziwa lub fałszywa, cząst­kowa lub pełna). Do tych trzech kategorii trze­ba dołączyć czwartą, która nie leży na tej sa­mej płaszczyźnie, ale która faktycznie jest z nimi nierozerwalnie związana: chodzi o obec­ność procesu wypowiadania wypowiedzi, którą właśnie badaliśmy w poprzednim rozdziale na płaszczyźnie stylistycznej; tutaj zostanie, ona rozpatrzona z punktu widzenia fikcji, pod na­zwą głosu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *