Photo Of A Happy Family At Christmas Time

JEDNOSTKA MINIMALNA

Można oczywiście pomy­śleć sobie gatunek inny, w którym stałą byłby król, a pozostałe motywy — zmiennymi. Dla uniknięcia zarzutu, który Propp kierował pod; adresem Wiesiełowskiego, a przy tym bez wda­wania się w poetykę gatunku, najlepszym roz­wiązaniem byłoby sprowadzenie początkowego motywu do szeregu zdań elementarnych. Tę jednostkę minimalną nazwiemy zda­niem narracyjnym. Zdanie takie zawie­ra ponadto, jak widać, dwa typy składników, które utarło się nazywać odpowiednio aktan- tami (X, Y, Z) i predykatami (porwać, być dziewczyną, smokiem itp.).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *