man in white shirt carrying girl in gray shirt

ISTOTNY FAKT

  1. Krystynę i Wandę z domu Ulrich.’” Fakt ten był o tyle istotny, że Artur po śmierci swego teścia stał się szefem starej i wielce zasłużonej ogrodniczej firmy. Artur zmarł po drugiej wojnie. „Podwójne” małżeństwo stało się także przyczyną dodatkowego zamieszania w pokrewieństwach i koligacjach ro­dzinnych. Julian i Krystyna mieli dwie córki: Halinę i Kry­stynę, Artur i Wanda — dwóch synów: Józefa i Je­rzego. Józef, absolwent wydziału przyrodniczego Uni­wersytetu Warszawskiego, i Jerzy, doktor praw, byli dyrektorami firmy Ulrich; obaj bracia (zginęli w cza­sie II wojny światowej) mieli tylko córki: Józef — Wandę i Elżbietę, Jerzy — Hannę. Dlatego w tej gałę­zi rodowej wygasa nazwikso Machlejdów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *