a group of people posing for a photo in front of a wood door

INTERPRETACJA

Słynne „koło hermeneutyczne”, które postuluje konieczną współobecność całości i części, a tym samym znosi możliwość bez­względnego początku, jest już samo świadec­twem nieuniknionego istnienia wielu interpre­tacji. Ale nie wszystkie „koła” są równowar­tościowe: każde pozwala obiec mniej lub wię­cej punktów tekstowego obszaru i ominąć mniej lub więcej jego elementów. I każdy wie z praktyki, że są lektury bardziej i mniej wier­ne, jakkolwiek żadna nie jest wierna całkowi­cie. Różnica między interpretacją a opisem (sensu) jest różnicą stopnia., nie jakości: nie­mniej jest ona pożyteczna z dydaktycznego punktu widzenia. Jeżeli interpretacja była nazwą rodza­jową dla pierwszego typu analizy, której pod­dawany jest tekst literacki, to druga sformuło­wana wyżej positawa daje się wpisać w ogólne ramy nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *