Grandparents With Their Granddaughters Standing By The Shore

INSPIRACJA PRACAMI

Ale Propp, choć inspirowany pracami Wiesiełowskiego, krytykuje ten sposób widzenia: ^ zdanie takie nie jest jeszcze jednostką merozkładalną, zawiera co najmniej -cztery elemen­ty: smoka, porwanie, córkę, króla! Zeby złago­dzić tę niedogodność, Propp wprowadza dodatkowe kryterium selekcji, którym jest stałość j i zmienność; dostrzega na przykład, iż w czarodziejskiej bajce rosyjskiej elementem stałym j jest porwanie, podczas gdy trzy inne elementy  zmieniają się z bajki do bajki, i oznajmia, żej tylko ten pierwszy jest godny miana funkcji, on też staje się podstawową jednostką. Wprowadzając jednak kryterium stałości i zmienności Propp zmuszony jest do opuszcze­nia pola poetyki ogólnej i wejścia na pole poe­tyki jednego szczególnego gatunku (rosyjskiej bajki czarodziejskiej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *